Ο βλαισός μέγας δάκτυλος( Κότσι) αποτελεί μια πολύπλοκη στατική δυσμορφία του μεγάλου δακτύλου (1η ακτίνα) του άκρου ποδός. Η παραμόρφωση αυτή δημιουργεί ανωμαλίες στην κινησιολογία, στη λειτουργία καθώς και πόνο στην 1η μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση. Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι μια συχνή πάθηση, σε ποσοστό 23% στους ενήλικες ηλικίας 18-65 και 35,7% σε ηλικίες μεγαλύτερης των 65 ετών. Συναντιέται πιο συχνά στο θηλυκό πληθυσμό σε αναλογία από 2:1 έως και 15:1.

Αιτιολογία 

Παρόλο που ο ακριβής παθολογικός εμβιομηχανικός μηχανισμός δεν είναι ξεκάθαρα κατανοητός, έχει καταστεί δεδομένο ότι η έσω προπέτεια του μεγάλου δακτύλου ή αλλιώς κότσι ,στην καθομιλουμένη, είναι απότοκος της έσω παρεκτόπισης-απόκλισης του 1ου μεταταρσίου οστού και της έξω απόκλισης-παρεκτόπισης  σε συνδυασμό με πρηνισμό του μεγάλου δακτύλου.

Μια πλειάδα παραγόντων έχουν ενοχοποιηθεί ότι ευνοούν  την εμφάνιση του βλαισού μέγα δακτύλου , όπως το θηλυκό φύλο , η ηλικία , τα στενά υποδήματα και το γενετικό υπόβαθρο.

Γενικά θεωρείται πάθηση των ενυπόδητων ανθρώπων αν και μπορεί να παρουσιαστεί και σε ανυπόδυτους. Οι Lam και Hodgson έδειξαν ότι το 33% του ενυπόδητου κινέζικου πληθυσμού είχε κάποιου βαθμού βλαισό μεγάλο δάκτυλο, ενώ του ανυπόδητου μόνο το 1,9% (Lam and Hodgson 1958).

Σήμερα, ορίζουμε τον βλαισό μεγάλο δάκτυλο ως την παραμόρφωση η οποία περιλαμβάνει : α) την προς τα έσω απόκλιση (ραιβότητα) του πρώτου μεταταρσίου οστού, β) την προς τα έξω απόκλιση (βλαισότητα) του μεγάλου δακτύλου, γ) την εξόστωση της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου οστού (κότσι) που καλύπτεται από ορογόνο θύλακο και πεπαχυμένα μαλακά μόρια, δ) την έσω στροφή του μεγάλου δακτύλου και ε) την αύξηση του εύρους του προσθίου ποδιού.

Συχνά, συνυπάρχει εφίππευση του δευτέρου δακτύλου πάνω στο πρώτο, τύλοι κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων οστών και οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις, οι οποίες αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου στη μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση με συνοδά οστεόφυτα στο σημείο προβολής της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου, τα οποία είναι ορατά και ψηλαφητά.

Κότσι-βλαισός-μέγας-δάκτυλος

Διαβάστε περισότερα