Κότσι Βλαισός Μέγας Δάκτυλος

Κότσι Βλαισός Μέγας Δάκτυλος

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος( Κότσι) αποτελεί μια πολύπλοκη στατική δυσμορφία του μεγάλου δακτύλου (1η ακτίνα) του άκρου ποδός. Η παραμόρφωση αυτή δημιουργεί ανωμαλίες στην κινησιολογία, στη λειτουργία καθώς και πόνο στην 1η μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση. Ο βλαισός μέγας...