Έξω Επικονδυλίτιδα

Έξω Επικονδυλίτιδα

Η έξω επικονδυλίτιδα , κυρίως γνωστή ως ο αγκώνας του τενίστα (Tennis elbow), αποτελεί μια κοινή πάθηση, κυρίως σε ασθενείς μέσης ηλικίας. Η ακριβής παθογένεια της πάθησης παραμένει άγνωστη. Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι πολλαπλοί παράμετροι συμβάλλουν στην...